Budskaber
Budskab d. 2. marts 2017

“Kære børn! Med moderlig kærlighed kommer jeg for at hjælpe jer til at have mere kærlighed og det betyder mere tro. Jeg er kommet for at hjælpe jer til at leve min Søns ord i kærlighed, så verden må forandre sig. Derfor, mine kærlighedens apostle, samler jeg jer omkring mig. Se på mig med hjertet, tal til mig som en moder om jeres smerter, lidelser og glæder. Bed mig om at bede for jer til min Søn. Min Søn er barmhjertig og retfærdig. Mit moderlige hjerte ønsker for jer at I er det samme. Mit moderlige hjerte ville ønske at I, kærlighedens apostle, taler om min Søn og om mig til alle dem omkring jer med jeres liv; så at verden må forandre sig; at enkelhed og renhed må vende tilbage. Derfor, mine børn, bed, bed, bed med hjertet, bed med kærlighed, bed med gode gerninger. Bed at alle kommer til at kende min Søn, så verden må forandre sig, at verden må blive frelst. Lev min Søns ord med kærlighed. Døm ikke, istedet elsk hinanden så mit hjerte må sejre. Tak.”

 
 
Budskab d. 25. februar 2017

“Kære børn! I dag kalder jeg jer til på dybeste vis at leve jeres tro og bede den Allerhøjeste at styrke den, således at hverken vinde eller storme kan ødelægge den. Må jeres tros grundlag være bøn og håb om evigt liv. Allerede nu, kære børn, arbejd med jer selv i denne nådens tid, hvor Gud giver jer nåde – gennem afsavn og kaldet til omvendelse – at være mennesker som er klare og udholdende i tro og håb. Tak, fordi I har svaret på mit kald.

 
Budskab d. 2. februar 2017

“Kære børn! I som stræber efter efter at ofre hver dag af jeres liv for min Søn, I som prøver at leve for Ham, I som beder og bringer ofre – I som er håb i denne fredløse verden. I er stråler af min Søns lys, et levende evangelium, og I er mine elskede kærlighedens apostle. Min Søn er med jer. Han er med dem som tænker på Ham - dem som beder. På samme måde, venter Han tålmodigt på dem som ikke kender Ham. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, bed med hjertet og med jeres gerninger vis min Søns kærlighed. Det er jeres eneste håb, og det er også vejen til evigt liv. Jeg, som jeres moder, Jeg er her med jer. Jeres bønner som rettes til mig er de smukkeste roser givet i kærlighed til mig. Jeg er tilstede hvor jeg mærker rosens duft. Der er håb. Tak.”