Budskaber
Budskab d. 25 august 2018

”Kære børn! Dette er nådens tid. Små børn, bed mere, tal mindre og tillad Gud at lede jer på omvendelsens vej. Jeg er med jer og elsker jer med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2 august
"Kære børn. Med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter for fred; at åbne hjerter for min Søn, således at i jeres  hjerter kærlighed til min Søn må synge, fordi kun gennem den kærlighed kommer freden ind i sjælen. Mine børn, jeg ved at I har godhed, jeg ved at I har kærlighed – en barmhjertig kærlighed, men mange af mine børn har stadig lukkede hjerter. De tror de kan de kan gøre det uden at dirigere deres tanker imod den Himmelske Fader som oplyser – imod min Søn som altid er med jer på ny i Eukaristien og som ønsker at lytte til jer. Mine børn, hvorfor taler I ikke til Ham? Hvert enkelt af jeres liv er vigtigt og dyrebart, fordi det er en gave fra den Himmelske Fader for evigheden. Derfor, glem aldrig fortsat at takke Ham: tal til Ham.
Jeg ved, mine børn, at det som kommer bagefter er ukendt for jer, men når I herefter ankommer vil I modtage alle svarere. Min moderlige kærlighed ønsker at I skal være parate. Mine børn, gennem jeres liv fortsæt med at indgyde gode følelser i hjerterne på de mennesker I møder, følelser af fred, godhed, kærlighed og tilgivelse. Gennem bøn, lyt til hvad min Søn siger og gør derefter. Igen, jeg kalder jer til at bede for jeres hyrder, for dem som min Søn har kaldet. Husk, de behøver bøn og kærlighed. Tak.”
 
Budskab d. 25. juli 2018

”Kære børn! Gud har kaldt mig til at lede jer til Ham fordi Han er jeres styrke. Det er derfor jeg kalder jer til bøn og til at have tillid til Ham, fordi Han er jeres skjold fra alt ondt som lurer og leder jeres sjæle langt bort fra den nåde og glæde I er kaldede til. Små børn, lev Himlen her på jorden så det vil være godt for jer; og må Guds bude være et lys på jeres vej. Jeg er med jer og jeg elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”