Budskaber
Budskab d. 2. juni 2017

“Kære børn! Som på andre steder hvor jeg er kommet til jer, kalder jeg jer også her til bøn. Bed for dem som ikke kender min Søn, for dem som ikke har lært Guds kærlighed at kende, imod synd, for de indviede – for dem som min Søn har kaldet til at have kærlighed og Åndens styrke for jer, for Kirken. Bed til min Søn, og den kærlighed som I oplever fra Hans nærvær vil give jer styrken til at gøre jer rede for kærlighedens arbejde, som I vil gøre i Han navn. Mine børn, vær klar. Denne tid er et vendepunkt. Det er derfor jeg igen kalder jer til tro og håb. Jeg viser jer vejen som I behøver at gå, og denne vej er Evangeliets ord. Mine kærlighedens apostle, verden behøver i den grad jeres hænder løftet mod Himlen, imod min Søn, imod den Himmelske Fader. Megen ydmydghed og renhed af hjertet behøves. Hav tillid til min Søn og vid at I altid kan gøre det bedre. Mit moderlige hjerte ønsker for jer, mine kærlighedens apostle, at I er små lys i verden, som oplyser der hvor mørket ønsker at begynde at regere, at vise den sande vej gennem bøn og kærlighed, at frelse sjæle. Jeg er med jer. Tak.”

 
Budskab d. 25. maj 2017

“Kære børn! Den Allerhøjeste har tilladt mig igen at kalde jer til omvendelse. Små børn, åbn jeres hjerter for nåde I er kaldet til. Vær vidnesbyrd om fred og kærlighed i denne fredløse verden. Jeres liv her på jorden forgår. Bed at I gennem bøn må længes efter Himlen og efter Himlens verden og jeres hjerter vil se alt anderledes.I er ikke alene; Jeg er med jer og beder for jer foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. maj 2017

“Kære børn! Jeg kalder jer til bøn, ikke at bede om, men at bringe ofre – at I bringer jer selv som et offer. Jeg kalder jer til at åbenbare den sande og barmhjertige kærlighed. Jeg beder til min Søn for jer, for jeres tro som blive mindre i jeres hjerter. Jeg bønfalder Ham at hjælpe jer med den Guddommelige Ånd, som jeg også ønsker at hjælpe jer med min Moderlige Ånd. Mine børn, I må gøre det bedre. Kun dem som er rene, ydmge og fyldt med kærlighed opretholder verden – de frelser dem selv og verden. Mine børn, min Søn er verdens hjerte. Han skulle blive elsket og bedt til og ikke altid forrådt igen og igen. Derfor, I mine kærlighedens apostle, spred troen ind i menneskers hjerter ved jeres eksempel, jeres bøn og barmhjertige kærlighed. Jeg er ved jeres side og vil hjælpe jer. Bed for jeres hyrder så de har endnu mere lys, så de kan være i stand til at oplyse alle dem som lever i mørke. Tak”