Budskaber
Budskab d. 25. oktober 2017

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være bøn i denne nådens tid. I har alle problemer, anfægtelser, lidelser og mangel på fred. Må helgenerne være modeller for jer og en opmuntring til hellighed; Gud vil være jer nær, og I vil blive fornyet i jeres søgning, gennem jeres personlige omvendelse. Tro vil være jeres håb og glæde vil begynde at regere i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. oktober 2017

 “Kære børn! Jeg taler til jer som en moder – med enkle ord, men ord fyldt med megen kærlighed og bekymring for mine børn som, gennem min Søn, er overgivet til mig. Og min Søn, som er af evigheden nu, Han taler til jer med livets ord og sår kærlighed i åbne hjerter. Derfor, bønfalder jeg jer, mine kærlighedens apostle, hav åbne hjerter, altid parate til barmhjertighed og tilgivelse. Ifølge min Søn, tilgiv altid din næste, fordi på den måde vil freden råde i jer. Mine børn, drag omsorg for jeres sjæl, fordi den alene er hvad der virkelig tilhører jer. I glemmer familiens vigtighed. En familie behøver ikke være et sted hvor der er lidelse og smerte, men et sted hvor der er forståelse og blidhed. Familier der stræber after at leve efter min Søn, lever i gensidig kærlighed. Mens Han stadig var lille, sagde min Søn til mig at alle mennesker var Hans brødre. Derfor, husk, mine kærlighedens apostle, at alle mennesker du møder er du i familie med – brødre ifølge min Søn. Mine børn, spild ikke tiden ved at tænke på fremtiden og bekymre jer. Må jeres eneste ønske være hvordan I skal leve rigtigt hvert øjeblik ifølge min Søn. Og så sker det – freden i jer! Mine børn, glem aldrig at bede for jeres hyrder. Bed, at de må acceptere alle mennesker som deres børn; således at de ifølge min Søn, må være åndelige fædre for dem. Tak”

 
Budskab d. 25. september 2017

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være generøse i at give afkald, i faste og bøn for alle dem som er i fristelse, og som er jeres brødre og søstre. På en særlig måde bønfalder jeg jer om at bede for præster og alle indviede, at de må elske Jesus stadig mere brændende; at Helligånden må fylde deres hjerter med glæde; at de må vidne om Himlen og de Himmelske mysterier. Mange sjæle lever i synd, fordi der ikke er nogen der ofrer sig selv og beder for deres omvendelse. Jeg er med jer og jeg beder om at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Tak fordi I har svaret på mit kald.”