Budskaber
Budskab d. 2. maj 2018

”Kære børn! Alt hvad min Søn, som er kærlighedens lys, har gjort og gør, har Han gjort af kærlighed. Også jer, mine børn, når I lever i kærlighed og elsker jeres næste, gør I min Søns vilje. Mine kærlighedens Apostle, gør jer selv små; åbn jeres rene hjerter til min Søn så Han kan arbejde gennem jer. Med troens hjælp, bliv fyldt med kærlighed. Men, mine børn, glem ikke at Eukaristien er troens hjerte. Det er min Søn som nærer jer med Hans Legeme og styrker jer med Hans blod. Dette er et kærlighedens mirakel; min Søn som altid kommer på ny, levende, for at bringe liv tilbage til sjælene. Mine børn, ved at leve i kærlighed gør I min Søns vilje og Han lever i jer. Mine børn, mit moderlige ønske er for jer altid at elske Ham mere, fordi Han kalder Han kalder jer med Hans kærlighed. Han giver jer kærlighed så I må sprede den til alle omkring jer. Som en moder, gennem Hans kærlighed, er jeg med jer for at tale et kærlighedens ord og håb til jer – for at tale det evige ord til jer, som sejrer over tiden og døden – for at kalde jer at være mine kærlighedens apostle. Tak.”

 
Budskab d. 25. april 2018

”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at leve det nye liv med Jesus. Må den Opstandne give jer styrke til altid at være stærke i livets prøvelser og være trofaste og udholdende i bøn; fordi Jesus frelste jer ved Hans sår og gennem Hans Opstandelse gav jer nyt liv. Bed, små børn og mist ikke håbet. Må glæde og fred være i jeres hjerter og vidne om glæden at I tilhører mig. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. april 2018

“Kære børn! Gennem den Himmelske Faders store kærlighed er jeg ved jeres side som jeres moder og I er ved min side som mine børn, som mine kærlighedens apostle som jeg uophørligt samler omkring mig. Mine børn, I er dem som sammen med mine bønner, behøver fuldstændigt at overgive jer til min Søn så det ikke længere er jer der lever men min Søn som lever I jer – så at alle dem der ikke kender min Søn må se Ham i jer og ønske at lære Ham at kende.

Bed, at de I jer må se klar ydmyghed og godhed, og villighed til at tjene andre, således at de  må se at I med hjertet lever jeres kald i verden, i fællesskab med min Søn; at de i jer må se mildhed, omsorg og kærlighed til min Søn, såvel som for alle brødre og søstre. 
Mine kærlighedens apostle. I må bede meget og rense jeres hjerter at I må være de første til at vandre min Søns vej, at I må være de retfærdige om er forenede med min Søns retfærdighed.
Mine børn, som mine kærlighedens apostle, må I være forenede i det fællesskab som udgår fra min Søn, så mine børn, dem der endnu ikke kender min Søn, må genkende kærlighedens fællesskab og må længes efter at vandre livets vej, vejen til forening med min Søn. Tak.”