Budskaber
Budskab d. 2. november 2018


"Kære børn, mit moderlige hjerte lider, når jeg ser på mine børn, der ikke elsker sandheden, der gemmer den væk - når jeg ser på mine børn, som ikke beder med deres følelser og gerninger. Jeg er bedrøvet, når jeg siger til min Søn, at mange af mine børn ikke længere har tro, at de ikke kender Ham - min Søn. Derfor kalder jeg jer, min kærligheds apostle: stræb efter at se ind i selve menneskehjertets dyb, og der vil I være sikre på at finde en lille skjult skat. At se på denne måde er nåde fra den Himmelske Fader. At se det gode, selv der hvor det største onde er - at stræbe efter at forstå hinanden og ikke at dømme - det er det min Søn beder jer om. Og jeg, som en moder, kalder jer til at lytte til Ham. Mine børn, ånden er mægtigere end kødet, og, båret af kærlighed og gerninger, overvinder den alle forhindringer. Glem ikke: min Søn har elsket jer og elsker jer. Han er med jer og i jer, når I er eet med Ham. Han er verdens lys, og ingen eller intet vil være i stand til at stoppe Ham i den endelige herlighed. Derfor, min kærligheds apostle, vær ikke bange for at vidne om sandheden. I skal vidne om den med entusiasme, med gerninger, med kærlighed, med jeres offer, og frem for alt, med ydmyghed. I skal vidne om sandeheden over for alle dem, som endnu ikke har lært min Søn at kende. Jeg vil være ved jeres side. Jeg vil opmuntre jer. I skal vidne om kærligheden, der aldrig stopper fordi den kommer fra Den Himmelske Fader, som er evig og som tilbyder evighed til alle mine børn. Min Søns ånd vil være ved jeres side. På ny kalder jeg jer, mine børn: bed for jeres hyrder, bed om at min Søns kærlighed må lede dem. Tak"

 

 

 
Budskab d. 25. oktober 2018

"Kære børn. I har den store nåde, at I bliver kaldet til et nyt liv gennem de budskaber, jeg giver jer. Dette, små børn, er en nådens tid, en tid og et kald til omvendelse for jer og fremtidige generationer. Derfor kalder jeg jer, kære børn: bed mere og åben jeres hjerte for min Søn Jesus. Jeg er med jer, og elsker jer alle og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 
Budskab d. 2. oktober 2018

 

Kære børn, jeg kalder jer til at være modige og ikke blive trætte, for selv den mindste gode gerning - det mindste tegn på kærlighed - besejrer det onde, som er alt mere synligt. Mine børn, lyt til mig, så det gode må vinde, så at I lærer min Søns kærlighed at kende. Dette er den største lykke - min Søns hænder, der omfavner; Han som elsker sjælen, Han som har givet sig selv for jer og altid giver sig selv på ny i Eukaristien, Han som har det evige livs ord. At lære Hans kærlighed at kende, at følge i hans fodspor, betyder at have en spirituel rigdom. Det er den rigdom som giver gode følelser og ser kærlighed og godhed overalt. Min kærligheds apostle, mine børn, vær som solens stråler, der med varmen fra min Søns kærlighed varmer alle omkring jer. Mine børn, verden har brug for kærlighedes apostle; verden har brug for megen bøn, men bøn bedt med hjertet og sjælen og ikke kun udtalt med læberne. Min børn, længes efter hellighed, men i ydmyghed, i ydmygheden som tillader min Søn at gøre, hvad han ønsker at gøre gennem jer. Mine børn, jeres bønner, jeres ord, tanker og gerninger - alt dette enten åbner eller lukker dørene til det Himmelske Kongerige for jer. Min Søn viste jer vejen og gav jer håb, og jeg trøster og opmuntrer jer fordi, mine børn, jeg erfarede smerten, men jeg havde tro og håb. Nu har jeg som løn livet i min Søns kongerige. Derfor, lyt til mig, hav mod og bliv ikke trætte. Tak.