Budskaber
Budskab til Mirjana d. 18. marts 2019

"Mine børn, som en moder, som Fredens Dronning, kalder jeg jer til at tage imod min Søn, så Han kan give jer fred i sjælen – så Han kan give jer hvad der er rigtigt, hvad der er godt for jer. Mine børn, min Søn kender jer. Han levede et liv både som menneske, og på samme tid som Gud: et vidunderligt liv – menneske i kødet og Gud i ånden. Derfor, mine børn, når min Søn ser på jer med sine guddommelige øjne, trænger Han ind i jeres hjerter. Hans milde varme øjne leder efter sig selv i jeres hjerte. Mine børn, kan Han genfinde sig selv der? Tag imod Ham, og øjeblikkene af smerte og lidelse vil blive øjeblikke af ømhed. Tag imod Ham, og I vil få fred i sjælen – og I vil sprede den til alle omkring jer – og det er hvad I trænger mest til. Lyt til mig, mine børn! Bed for jeres hyrder, hvis hænder er velsignet af min Søn. Tak.”

 

 
Budskab d. 2. marts 2019

”Kære børn, jeg kalder jer min kærligheds apostle. Jeg viser jer min Søn, som er den sande fred og den sande kærlighed. Som en mor, gennem Guds barmhjertighed, ønsker jeg at lede jer til Ham. Mine børn, det er derfor jeg kalder jer til at betragte jer selv, som min Søn ser jer, at I må se Ham med hjertet, og I må se med hjertet, hvor I er, og hvor jeres liv er på vej hen. Mine børn, jeg kalder jer til at forstå, at det er takket være min Søn, at I lever – gennem Hans kærlighed og offer. I beder min Søn om at være barmhjertig mod jer, og jeg kalder jer til barmhjertighed. I beder min Søn om at være god mod jer og tilgive jer. I hvor lang tid har jeg ikke bønfaldt jer, mine børn, om at tilgive og elske alle de mennesker I møder? Når I forstår mine ord med hjertet, vil I forstå og lære den sande kærlighed at kende, og I vil være apostle af denne kærlighed, mine apostle, mine kære børn. Tak.”

 
Budskab d. 25. februar 2019

"Kære børn! I dag kalder jeg jer til et nyt liv. Det er ikke vigtigt hvor gamle I er, men åben  jeres hjerte til Jesus, som vil forvandle jer i denne nådens tid, og ligesom naturen, vil I blive født ind til et ny liv i Guds kærlighed, og I vil åbne jeres hjerte for Himmelen og Himmelens ting. Jeg er stadig hos jer, fordi Gud tillod mig det af kærlighed til jer. Tak fordi I har svaret på mit kald."