Budskaber
Budskab d. 2. januar 2019

Kære børn! Desværre, blandt jer, mine børn, er der så megen kamp, had, personlige interesser og selviskhed. Mine børn, I glemmer så let min Søn, Hans ord, Hans kærlighed. Troen udslukkes i mange sjæle, og hjerter gribes af denne verdens materielle ting. Men mit moderhjerte ved, at der stadig findes nogen som tror og elsker, som søger efter hvordan de kan drage nærmere til min Søn, som utrætteligt søger min Søn – hermed, på denne måde, søger de også mig. De er de beskedne og ydmyge som med deres smerte og lidelse i stilhed bærer deres håb og, fremfor alt, deres tro. De er min kærligheds apostle. Mine børn, min kærligheds apostle, jeg lærer jer at min Søn ikke bare beder om vedvarende bøn, men også om gerninger og følelser – at I tror, og at I beder, så I med jeres personlige bønner vokser i troen, og vokser i kærlighed. At elske hverandre er, hvad Han beder om – det er vejen til det evige liv. Mine børn, glem ikke at min Søn bragte lyset til verden, og at han bragte det til dem der ønskede at se det og modtage det. Vær I disse, fordi det er sandhedens, fredens og kærlighedens lys. Jeg leder jer som en mor til at tilbede min Søn, så at I elsker min Søn sammen med mig; så at jeres tanker, ord og gerninger ledes mod min Søn – så at de må være i Hans navn. Så vil mit hjerte opfyldes. Tak.”

 
Budskab d. 25. december 2018

Kære børn! Jeg frembærer for jer min Søn Jesus, som er Fredens Konge. Han giver jer fred, og må den ikke kun være for jer; men små børn, giv den til andre med glæde og ydmyghed. Jeg er med jer og beder for jer i denne nådens tid, som Gud ønsker at give jer. Mit nærvær er kærlighedens tegn, her hvor jeg er hos jer for at beskytte jer og føre jer mod evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald.

 
Budskab d. 2. december 2018

 Kære børn, når I kommer til mig, som til en mor, med et rent og åbent hjerte, så vid at jeg lytter til jer, opmuntrer jer, trøster jer og fremfor alt, går i forbøn for jer hos min Søn. Jeg ved, at I ønsker at have en stærk tro, og at udtrykke den på den rigtige måde. Hvad min Søn beder jer om er at have en oprigtig, stærk og dyb tro - således er enhver måde, I udtrykker den på, korrekt. Tro er det mest underfulde mysterie, som gemmes i hjertet.  Den er mellem Den Himmelske Fader og alle Hans børn; den kendes på frugterne og på den kærlighed man har mod alle Guds skabninger. Min kærligheds apostle, mine børn, stol på min Søn. Hjælp alle mine børn til at lære Hans kærlighed at kende. I er mit håb - I som stræber efter oprigtigt at elske min Søn. I kærlighedens navn, for jeres frelses skyld, ifølge den Himmelske Faders og gennem min Søns vilje, er jeg her i blandt jer. Min kærligheds apostle, sammen med bøn og ofre, må jeres hjerter være oplyst af min Søns kærlighed og lys. Må dette lys og kærligheden oplyse dem, I møder, og bringe dem tilbage til min Søn. Jeg er med jer. På en særlig måde, er jeg ved jeres hyrders side. Med min moderlige kærlighed oplyser jeg og opmuntrer dem, så at de med hænder velsignet af min Søn, må velsigne hele verden. Tak."