Budskaber
Se det seneste budskab nederst på siden!


 

 

 
Budskab d. 02. maj 2019

”Kære børn, med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at besvare min Søns store kærlighed, med rene og åbne hjerter, med fuldkommen tillid. Jeg kender Hans kærligheds storhed. Jeg bar Ham i mig, Hostien i hjertet, verdens lys og kærlighed. Mine børn, også min henvendelse til jer er et tegn på Den Himmelske Faders kærlighed og ømhed – et stort smil opfyldt af min Søns kærlighed, et kald til evigt liv. Af kærlighed til jer blev min Søns blod udgydt for jer. Dette dyrebare blod er til jeres frelse, til det evige liv. Den Himmelske Fader skabte mennesket til evig lykke. Det er ikke muligt for jer, som kender min Søns kærlighed og følger ham, at dø. Livet har sejret, min Søn lever. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, måtte bønne vise jer vejen, og midlet være at sprede min Søns kærlighed, hvilket er bøn i den mest ophøjede form. Mine børn, også når I stræber efter at efterleve min Søns ord, beder I. Når I elsker de mennesker, I møder, udbreder I min Søns kærlighed. Det er kærlighed, der åbnere dørene til Paradis. Mine børn, helt fra begyndelsen af har jeg bedt for Kirken. Derfor kalder jeg også jer, min kærligheds apostle, til at bede for Kirken og hendes tjenere, for dem som min Søn har kaldet. Tak”

 
Budskab d. 25. april 2019

”Kære børn! Dette er en nådens tid, en tid for barmhjertighed for enhver af jer. Kære børn, tillad ikke at hadets og ufredens vind hersker i jer og omkring jer. I, kære børn, er kaldet til at være kærlighed og bøn. Djævelen ønsker ufred og uorden, men I kære børn, vær den opstandne Jesus glæde, han som døde og opstod for enhver af jer. Han besejrede døden for at give jer liv, evigt liv. Derfor kære børn, bær vidnesbyrd og vær stolte over, at I er opstået i Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald.”