Budskaber
Budskab d. 25. juli 2017

“Kære børn! Vær bøn og en reflektion af Guds kærlighed for dem som er langt borte fra Gud og fra Guds bude. Små børn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbejd med jer selv således, at for jer, hellighed i livet må være sand; og opmuntre hinanden i at gøre det gode gennem bønnen, så at jeres liv på jorden må blive bedre. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. juli 2017

“Kære børn! Tak fordi I vedvarende svarer på mine invitationer and fordi I samles her omkring mig, jeres himmelske moder. Jeg ved at I tænker på mig med kærlighed og håb. Jeg føler også kærlighed til jer alle, ligesom min elskede Søn også gør det: Han, som gennem Hans barmhjertige kærlighed, altid sender mig igen til jer. Han som var menneske; Han som var og er Gud – én og Treenig: Han som led i sjæl og legeme for jeres skyld; Han som gjorde sig selv til brød for at nære jeres sjæle og dermed frelse jer. Mine børn, Jeg lærer jer hvordan I skal blive værdige til Hans kærlighed, hvordan I skal bringe jeres tanker til Ham, at leve min Søn. Mine kærlighedens apostle, Jeg dækker jer med min  kappe, fordi som moder ønsker Jeg at beskytte jer. Jeg bønfalder jer at bede for hele verden. Mit hjerte lider. Synderne øges og er alt for mange. Men ved hjælp af dem som er ydmyge, enkle, fyldt med kærlighed, skjulte og hellige, vil mit hjerte triumphere. Elsk min Søn over alt andet og hele verden gennem Ham. Glem aldrig at enhver af jeres brødre, i sig selv, bærer noget smukt – sjælen. Derfor, mine børn, elsk alle dem som ikke kender min Søn, så at gennem bøn og den kærlighed som kommer fra bønnen, de må forbedre sig; at godheden i dem må vinde: at sjæle kan blive frelst og få evigt liv. Mine apostle, mine børn, min Søn bad jer om at elske hinanden. Må dette være skrevet i jeres hjerter og med bøn prøv at lev kærligheden. Tak.”

 
Budskab d. 25. juni 2017

“Kære børn! I dag, ønsker Jeg at takke jer for udholdenhed og kalder jer til at åbne jer for dyb bøn. Bøn, små børn, er troens hjerte og er håb om evigt liv. Derfor, bed med hjertet indtil jeres hjerter synger med taknemmelighed til Gud, Skaberen som gav jer liv. Jeg er med jer, små børn, og bærer min moderlige velsignelse af fred til jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”